Konkurrencebetingelser

Konkurrencen afholdes af Fakta som drives af:

Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, CVR-nr. 26259495

Konkurrenceperiode

Konkurrencen løber fra den 8. oktober til og med den 21. oktober 2021.

Sådan deltager du:

 • Køb en eller flere varer i en valgfri Dagli’Brugsen butik.
 • Skriv dit navn og telefonnummer på bagsiden af din bon. Hvis du benytter Scan & Betal, skal du udfylde den kupon, som du får ved kassen efter køb.
 • Kontaktoplysningerne skal være tydelige (læsbare).
 • Din bon eller kvittering skal være udstedt i konkurrenceperioden for at tælle som et gyldigt lod.

Præmier:

 • Alle Dagli’Brugsen butikker trækker hver især én tilfældig vinder blandt samtlige kuponer/boner.
 • Præmien består af et gavekort til dagligvarer til en samlet værdi af 1.000 kr. i den Dagli’Brugsen, hvor vinderloddet er indleveret. Gavekortet er gyldigt i et år efter udstedelse og kan ikke benyttes til medicin, tobak og spil.
 • Der trækkes i alt lod om præmier for 297.000 kr.

Udtrækning og offentliggørelse af vindere:

 • Hver Dagli’Brugsen butik foretager i alt én tilfældig udtrækning af en vinder.
 • Udtrækningen finder sted d. 22. oktober 2021, blandt alle gyldige kuponer/boner.
 • Vinderne kontaktes direkte af en lokal Dagli’Brugsen medarbejder via det oplyste telefonnummer, og her aftales det, hvornår præmien kan afhentes i butikken.
 • Vinderne offentliggøres ved navn i den lokale Dagli’Brugsen og på https://daglibrugsen.dk/konkurrence/
 • Såfremt præmien ikke kan overrækkes grundet vinderens forhold, vil kravet på præmien forældes 7 kalenderdage efter notifikation. Herefter kan vinderen ikke længere gøre krav på præmien. Coop vil derefter være berettiget, men ikke forpligtet, til at tildele præmien til øvrige deltagere.

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

 • Coop anvender kun de påkrævede kontaktoplysninger til brug for administration af konkurrencen, herunder udtrækning af vinderen, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Læs mere i Coops privatlivspolitik.

 

Øvrige konkurrencebetingelser:

 • Coop er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.
 • Coop forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i konkurrencevilkårene.
 • Medarbejdere i Coop og deres husstand samt samarbejdspartnere og deres husstand kan ikke deltage i konkurrencer udbudt af Coop.
 • Deltagerne er ansvarlige for at afgive korrekte kontaktoplysninger.
 • Præmier kan ikke ombyttes til kontanter.
 • Coop Danmark afholder de lovpligtige præmieafgifter, som konkurrencen måtte udløse. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Coop sig ethvert ansvar i den forbindelse.
 • Coop forbeholder sig retten til at ombytte de oprindelige præmier med præmier af en tilsvarende værdi, hvis de oprindelige præmier ikke kan uddeles som følge af omstændigheder udenfor Coops kontrol.
 • Der kan ikke med henvisning til konkurrencens gennemførelse, eventuelt manglende gennemførelse eller andre forhold gøre erstatningskrav gældende mod Coop.
 • Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Coop sig retten at ekskludere brugere uden varsel.
 • Uoverensstemmelser er underlagt dansk ret.

Spørgsmål:

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte: brugskaederne@coop.dk

Hvem kan deltage?

Ansatte i Coop og medlemmer af deres husstande kan ikke deltage.

Konkurrencen afholdes i Danmark.